Mapa členů AU3V

Otevřít velkou mapu (nové okno).

 

Seznam členů AU3V

Stav členů je platný ke dni 1. 1. roku 2017

 

 

 

1

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

2

 

Institut vzdělávání a poradenství

3

České vysoké učení technické v Praze

Rektorát

4

 

Fakulta elektrotechnická

5

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

6

 

Hudební fakulta

7

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

8

Masarykova univerzita

 

9

Mendelova univerzita v Brně

 

10

Ostravská univerzita v Ostravě

 

11

Slezská univerzita v Opavě

 

12

Technická univerzita v Liberci

 

13

Univerzita Hradec Králové

 

14

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

15

Univerzita Karlova

Rektorát  UK

16

 

1. lékařská fakulta UK

17

 

2. lékařská fakulta UK

18

 

Fakulta humanitních studií UK

19

 

Fakulta sociálních věd UK

20

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu

21

 

Filozofická fakulta

22

 

Husitská teologická fakulta UK

23

 

Katolická teologická fakulta UK

24

 

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

25

 

Lékařská fakulta v Plzni UK

26

 

Matematicko-fyzikální fakulta

27

 

Pedagogická fakulta UK

28

 

 Právnická fakulta UK

29

 

Přírodovědecká fakulta

30

Univerzita Palackého v Olomouci

 

31

Univerzita Pardubice

 

32

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

33

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

34

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

35

Vysoká Škola ekonomická v Praze 

Fakulta informatiky 

36

 

Fakulta managementu 

37

Vysoká Škola chemicko-technologická v Praze 

 

38

Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 

39

Vysoké učení technické v Brně 

 

40

Západočeská univerzita v Plzni