Seznam členů AU3V

Stav členů je platný ke dni 1. 1. roku 2019

 

 

 

1

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

2

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání a poradenství

3

České vysoké učení technické v Praze

Rektorát

4

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

5

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

6

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

7

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

8

Masarykova univerzita

 

9

Mendelova univerzita v Brně

 

10

Ostravská univerzita v Ostravě

 

11

Slezská univerzita v Opavě

 

12

Technická univerzita v Liberci

 

13

Univerzita Hradec Králové

 

14

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

15

Univerzita Karlova

Rektorát  UK

16

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta UK

17

Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta UK

18

Univerzita Karlova 

3. lékařská fakulta UK

19

Univerzita Karlova 

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

20

Univerzita Karlova 

Lékařská fakulta UK v Plzni

21

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta UK v Hr. K.

22

Univerzita Karlova 

Husitská teologická fakulta UK

23

Univerzita Karlova 

Evangelická teologická fakulta UK

24

Univerzita Karlova 

Katolická teologická fakulta UK

25

Univerzita Karlova 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

26

Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta UK

27

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta UK

28

Univerzita Karlova 

Fakulta humanitních studií UK

29

Univerzita Karlova 

Fakulta sociálních věd UK

30

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta UK

31

Univerzita Karlova 

Právnická fakulta UK

32

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

33

Univerzita Palackého v Olomouci

 

34

Univerzita Pardubice

 

35

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

36

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

 

37

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

38

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

39

Vysoká škola ekonomická v Jindřichově Hradci

Fakulta managementu VŠE

40

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

41

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

42

Vysoké učení technické v Brně

 

43

Západočeská univerzita v Plzni