Asociace univerzit třetího věku, z.s. je sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání, určené občanům české republiky v důchodovém věku.

 

AU3V byla založena v r. 1993 z iniciativy několika dobrovolníků, kteří na svých mateřských univerzitách vzděláváním seniorů zabývali a současně sledovali tuto problematiku v evropském i světovém měřítku. Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit a vyspělé státy i univerzity si to uvědomují. Proto AU3V dostala do vínku dva hlavní úkoly: zabezpečit vzájemnou informovanost svých členů a postarat se o mezinárodní kontakty AU3V s vedoucími evropskými organizacemi. Zejména se to týkalo organizací AIUTA (Internation Association of the Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students) a evropské informační sítě pro U3V, vedené univerzitou v Ulmu. Všem, kteří se zasloužili o to, že AU3V má dobré kontakty s partnery v zahraničí a svým více než 40 členům může poskytovat informační servis, patří velký dík.

 Za poslední období se stále zvyšuje počet uskutečněných kurzů, počet účastníků i počet vyučovaných hodin. Bohužel i nás zasáhla v roce 2020 opatření proti nemoci Covid-19, takže došlo k omezení výuky v rámci U3V. Někde byla výuka převedena do online formy, na mnohých univerzitách byla výuka dokonce zcela zastavena. Na následujících obrázcích je shrnut vývoj od akademického roku 2010/2011 do loňského akademického roku. Bohužel omezení shromažďování a tedy i výuky v rámci U3V pokračovalo také v roce 2021. Proto pokračoval nepříznivý vývoj v počtech odučených hodin či kursů.

 Ucastnici