Poslání AU3V

Asociace univerzit třetího věku České republiky sdružuje veřejné vysoké školy poskytující vzdělání pro posluchače jejich Univerzit třetího věku. Prostřednictvím tohoto studia je chce aktivizovat a udržovat kvalitu jejich života. Posláním Asociace je rovněž garance poskytovaného universitního vzdělávání na U3V. Přitom dbá i o etickou stránku tohoto vzdělávání. AU3V ČR reprezentuje U3V jak V ČR, tak i v zahraničí. Je partnerem v jednání o financování U3V. 

 

Vize AU3V

Chceme se stát uznávanou autoritou poskytovatelů univerzitního vzdělávání posluchačů univerzit třetího věku a dbát na kvalitu značky U3V. Chceme neustále posilovat význam univerzit třetího věku v povědomí společnosti a prosazovat dostupnost univerzitního vzdělávání seniorů přispívající ke kvalitě jejich života.