Jaroslav Valkoun

Jaroslav Valkoun působí na Ústavu světových dějin, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a na Katedře historických věd, Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Odborně se specializuje na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Od roku 2015 zastává pozici garanta Univerzity třetího věku v rámci programu celoživotního vzdělávání na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2016 je členem Předsednictva Asociace univerzit třetího věku z.s.