Magdalena Edlová

Prezidentka AU3V

Mgr. Magdalena Edlová, DiS. pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni, nejprve na Ústavu celoživotního vzdělávání jako tajemnice a manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání.

Od roku 2008 řídí vzdělávací činnosti a zodpovídá za realizaci kurzů na Univerzitě třetího věku ZČU. V rámci své činnosti se zaměřuje na trénování paměti, reminiscenci a problém onemocnění demence u seniorů. V této souvislosti aktivně vystupuje na seniorských shromážděních. Ve své nové funkci prezidentky AU3V se chce zaměřit především na kvalitu seniorského vzdělávání.