Iva Jedličková

Iva Jedličková absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Vyučovala na gymnáziu ve Šternberku a poté působila na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (mj. na tehdejší Katedře výchovy a vzdělávání dospělých). Od roku 1988 vyučuje na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (nyní Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové), v letech 1999 až 2002 a v letech 2012 až 2016 byla proděkankou fakulty, v letech 2002 až 2008 prorektorkou Univerzity Hradec Králové. Na činnosti Asociace U3V ČR se začala podílet v roce 2003 (v souvislosti s prorektorským působením na UHK); od roku 2005 je členkou předsednictva Asociace U3V ČR, z. s., nyní v šestém funkčním období. Od roku 2014 je koordinátorkou Univerzity třetího věku na Univerzitě Hradec Králové.