Helena Pospíšilová

Helena Pospíšilová působí na Katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci pedagogiky se zaměřuje na volný čas, jeho řízení, aktivity ve volném čase, didaktiku a výukové metody.  Od roku 2011 je lektorkou kurzů pro akademické pracovníky, organizuje a realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 2018 vede U3V na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od založení je členkou Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a členkou redakční rady časopisu Paidagogos.