Roman Prokop

Roman Prokop absolvoval v roce 1976 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze v oboru teoretická kybernetika.

Prof. Prokop je dlouholetým pedagogem a vědecky se věnuje moderním trendům v teorii automatického řízení, zvláště adaptivnímu a robustnímu řízení a systémům se zpožděním. V průběhu let vykonával významné funkce ve vedení univerzity nebo fakulty, byl prorektorem pro pedagogickou činnost, prorektorem pro celoživotní vzdělávání, proděkanem pro pedagogickou činnost a zahraniční vztahy, několik let je ředitelem ústavu matematiky. Od roku 2004 stojí v čele rady U3V na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2005 působí také v předsednictvu Asociace Univerzit třetího věku České republiky, mnoho let působil jako místopředseda, v letech 2016-2019 byl jejím prezidentem.