Alena Slámová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Několik let pracovala na Úřadu městské části Prahy 12 na odboru školství jako odborná referentka v oddělení základních škol.

Poté zastávala funkci vedoucí krajského pracoviště Praha a střední Čechy Národního institutu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Do srpna roku 2020 pracovala na rektorátu Univerzity Karlovy,  kde zastávala funkci vedoucí Centra celoživotního vzdělávání. Věnovala se především problematice dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a metodice celoživotního vzdělávání na univerzitě.