Alena Slámová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Několik let pracovala na Úřadu městské části Prahy 12 na odboru školství jako odborná referentka v oddělení základních škol.

Poté zastávala funkci vedoucí krajského pracoviště Praha a střední Čechy Národního institutu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 2008 pracuje na rektorátu Univerzity Karlovy, v současnosti zastává funkci vedoucí Centra celoživotního vzdělávání. Věnuje se především problematice dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a metodice celoživotního vzdělávání na univerzitě.