Pavla Strapová

Pavla Satrapová pracuje od září 2020 jako vedoucí Centra celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. V současné době studuje třetí ročník doktorského studijní program Kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.

Mimo Univerzitu třetího věku na Univerzitě Karlově se věnuje internímu vzdělávání zaměstnanců a doktorandů na UK, vede tuzemské i zahraniční projekty a podílí se na metodické činnost v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.