Pavel Švanda

Pavel Švanda působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od roku 2005.

Jeho profesním zaměřením je materiálové inženýrství, vyučuje předměty z oblasti koroze, povrchových úprav a výrobních technologií. U3V vede od roku 2011. V roce 2016 byl zvolen do předsednictva AU3V ČR. V současné době je docentem na DFJP Univerzity Pardubice.