Pavel Helan

Koordinátor celoživotního vzdělávání na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2007.

Historik s odborným zaměřením na česko-italské vztahy  a vztahy Československa a Svatého stolce v meziválečném období. Autor či spoluautor odborných a popularizačních publikací v České republice i v zahraničí a historických dokumentů České televize. Od roku 2013 působí v předsednictvu AU3V ČR, aktivně se zúčastnil se některých mezinárodních  konferencí AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisieme Age).