Lenka Kamanová

V současné době působí na Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně jako akademický pracovník a vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů. Odborně se zabývá mezigeneračním učením, učením v rodině, sexuální výchovou, vzděláváním seniorů a středním odborným školstvím. Dále se věnuje lektorování v oblasti age managementu a profesní seniority. Je místopředsedkyní odborného sdružení Age Management z.s.