Jitka Pacltová

Absolventka magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V současné době působí jako ředitelka Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci. Zde řídí organizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), kurzů pro zaměstnance a studenty TUL a studium seniorů na Univerzitě třetího věku TUL. Dále je lektorkou německého jazyka v kurzech pro studenty a zaměstnance TUL a v kurzech pro U3V TUL. Jako řešitelka se podílela na několika mezinárodních vzdělávacích projektech v rámci programu Erasmus + (dříve Grundtvig).