Martina Polaskova

Viceprezidentka AU3V

Martina Polášková vystudovala Hornicko-geologickou fakultu VŠB-Technické univerzity Ostrava a v současnosti pracuje na pozici vedoucí geologických sbírek Geologického pavilonu prof. Pošepného VŠB-Technické univerzity Ostrava.

V rámci celoživotního vzdělávání je od roku 2000 koordinátorkou U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. V AU3V zastupuje fakultu od roku 2004. Mimo CŽV lektoruje odborné prohlídky geologických sbírek pro studenty vysoké školy, škol středních i žáky škol základních. Podílí se na přípravě celoškolských a fakultních popularizačních i odborných aktivit a projektů geovědního zaměření.