Hana Grunclova

Působí na rektorátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od roku 1988.

V současné době pracuje na oddělení Centra celoživotního vzdělávání. Vede agendy U3V a správu informačního systému CŽV na univerzitní úrovni. Spolupracuje na poradenství pro uchazeče o studium v rámci CŽV a U3V. Dále se věnuje organizaci a realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména kurz Inženýrské pedagogiky a kurz Doplňujícího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol. Zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocení přípravných kurzů pro přijaté studenty 1. ročníků technických fakult.