Daniel Sarovec 

Daniel Šárovec od listopadu 2019 působí v rámci Ústřední knihovny Univerzity Karlovy jako koordinátor a vyučující kurzů Univerzity třetího věku. Aktuálně studuje doktorské studium v programu Politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ve své disertaci se věnuje problematice nových politických stran.

Vystudoval Politologii a společenské vědy na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a Politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pravidelně vystupuje na zahraničních a domácích konferencích, vedle toho realizuje i krátkodobé zahraniční výzkumné pobyty. Profesně se zaměřuje na e-learning a příbuznou problematiku.