Katerina Pevna

Kateřina Pevná je absolventkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity obor sociologie, sociální práce (Bc.) a organizační rozvoj a personální management (Mgr.) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity obor sociální pedagogika a poradenství (Bc).

Dlouhodobě se profesně věnuje oblasti vzdělávání seniorů a mezigeneračnímu učení. Je autorkou řady odborných článků a publikací na tato témata. Od ledna 2021 je vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.