Marcela Palochova

Vyučovala na Střední pedagogické škole a od roku 1999 působí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava na Katedře účetnictví a daní s odborným zaměřením na Účetnictví, Manažerské účetnictví, Kalkulace a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Dlouhodobě také zajišťuje lektorskou činnosti pro střední školy a pro praxi.

Univerzitě 3. věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava se věnuje od jejího založení v roce 2007. Měla na starosti organizační záležitosti U3V a od roku 2021 je garantkou U3V.