Současné předsednictvo AU3V ČR bylo zvoleno na valném shromáždění v lednu 2022. Funkční období předsednictva jsou 4 roky.