Ve dnech 7.- 9. září 2022 uspořádala v Ostravě Asociace U3V ČR Zasedání členů a Valné shromáždění AU3V. Organizace akce se ujaly obě ostravské členské organizace, tedy Ostravská univerzita a VŠB-Technická univerzita Ostrava.
Ve středu 7. září 2022 se v rámci neformální části programu konala exkurze do Dolní oblasti Vítkovic (DOV) v Ostravě. Řada účastníků navštívila tuto unikátní industriální památku poprvé. Komentovaná prohlídka areálu bývalého Vysokopecního závodu, výjezd na Bolt Tower a vyhlídka umožňující pohled i na celé panorama Moravskoslezských Beskyd všechny opravdu ohromila a nadchla.

Podkategorie