Služební cesta na konferenci Word Senior Tourism Congress (WSTC) v čínském Yantai organizovanou ve spolupráci s mezinárodní organizací U3V AIUTA, která byla spojená se studijní cestou pro posluchače U3V z ČR, proběhla ve dnech 19.–31. května 2019, přičemž první a poslední den byl tranzitní, stejně jako polovina dne druhého a předposledního.


Studijní cesty, která kromě Yantai zahrnovala Peking, Quingzhou, Jinan a Xi-an,  se zúčastnili posluchači U3V z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, vyučující v programech U3V na UK a vedoucí centra dalšího vzdělávání Filozofické fakulty UK Ing. Ilona Kellerová. Dr. Helan s Ing. Kellerovou nechali před odjezdem do Číny vyhotovit 4 bannery, dva propagující AU3V ČR, z nichž jeden obsahoval též stručný přehled historie AU3V ČR, další s logy a námětem Husitské teologické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bannery byly umístěny v Univerzitě Tianma Vellas v Yantai. Pro prezentaci UK bylo použito také propagační video a Powerpoint.

 

Dne 22. května jsme navštívili společně se skupinou posluchačů U3V z Austrálie a Španělska Univerzitu třetího věku v Pekingu, kde jsme se seznámili s programem jejich výuky. Dr. Pavel Helan přednesl za celou mezinárodní skupinu uvítací projev a předal ředitelce univerzity knihu o Asociaci U3V spolu s knihou o Univerzitě Karlově společně s dárkovými předměty AU3V a Univerzity Karlovy. Proběhla také diskuse o práci a fungování U3A v Číně a ČR. Následně dr. Helan poskytnul interview pro místní televizní zpravodajství.

 

Dne 24. května se celá skupina společně s dalšími zahraničními skupinami zúčastnila slavnostního zahájení druhého ročníku WSTC v Yantai. Dr. Helan se nadále účastnil celého kongresového programu, přičemž prezentoval AU3V ČR během konferenčního vystoupení, které bylo pořadateli koncipováno formou rozhovoru na téma možností v České republice pro seniorský turismus. Referát na podobné téma zpracovaný dle pokynů pořadatelů byl publikován v konferenčním sborníku. Pro zástupce bulharské asociace Univerzit třetího věku Dr. Gregorije Stankova poskytnul dr. Helan následně video-interview, obdobně jako někteří další účastníci konference. AU3V ČR byla prezentována též na konferenci ve Whuanu.

 

Dne 26. května skupina společně se seniory z Austrálie, Slovenska a Španělska navštívila v Jinanu Univerzitu třetího věku Shandong, kde dr. Pavel Helan pronesl za všechny mezinárodní návštěvníky projev a předal řediteli U3V Shandong Du Yingjie knihu o AU3V ČR, Univerzitě Karlově společně s dalšími upomínkovými předměty AU3V a Univerzity Karlovy a informoval se o možnostech seniorského vzdělávání v Číně. Opět zde poskytnul novinářům požadované interview.

 

Dne 27. května poskytl dr. Helan v Xi-anu interview televizní stanici CCTV „Blooming the sunset“. V uvedených projevech a interview byla prezentována AU3V ČR.

 

Účastníci této exkurze měli možnost seznámit se blíže se systémem výuky na navštívených univerzitách U3V i navázat kontakt se zahraničními návštěvníky této konference a studijní cesty. Cesta měla význam ve více rovinách. Kromě prezentace AU3V ČR na konferenci přispěla i k získání zkušeností ohledně prostředí čínských U3V a navázání mezinárodních kontaktů. Dr. Helan též vznesl na organizátory WSTC dotaz ohledně možnosti rozšíření účasti pro další roky z řad dalších členů AU3V ČR. Vhledem ke skutečnosti, že forma dalších ročníků se teprve bude připravovat, dotaz bude vznesen znovu.

 

Fotografie z cesty