Výuka U3V kurzu UK18 Kresba a malba pro pokročilé pod vedením Mgr. Jakuba Havlíčka na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Foto Dana Masopustová.