V Událostech České televize proběhla 15. listopadu 2022 reportáž týkající se U3V. Byla zde zmíněna problematika Univerzit třetího věku, posluchači U3V Univerzity Pardubice - Dopravní fakulty Jana Pernera a záběr ze zasedání předsednictva AU3V ČR dne 3. 11. 2022.

Reportáž byla odvysílána v rámci večerních Událostí České televize. Začátek je v čase 51:15.