Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. se 12. dubna 2024 zúčastnil zasedání EFOS (European Federation of Older Students) na Technické univerzitě v Liberci, pořádaného Centrem dalšího vzdělávání této univerzity. Ve svém příspěvku zde prezentoval historii a činnost Asociace univerzit třetího věku České republiky.

Ve dnech 18.-21.3. 2024 navštívilo 18 koordinátorů, organizátorů a garantů U3V ze slovenských univerzit tři města v České republice: Brno, Prahu a Ostravu. Zde se setkali se svými kolegy z řady českých univerzit, kteří jim prezentovali činnost, týkající se seniorského vzdělávání formou univerzit třetího věku na svých školách.

Ve středu 10. ledna 2024 přivítala Univerzita Hradec Králové první účastníky neformální části programu Valného shromáždění členů AU3V ČR, z. s.