Ve dnech 18.-21.3. 2024 navštívilo 18 koordinátorů, organizátorů a garantů U3V ze slovenských univerzit tři města v České republice: Brno, Prahu a Ostravu. Zde se setkali se svými kolegy z řady českých univerzit, kteří jim prezentovali činnost, týkající se seniorského vzdělávání formou univerzit třetího věku na svých školách.

Ve středu 10. ledna 2024 přivítala Univerzita Hradec Králové první účastníky neformální části programu Valného shromáždění členů AU3V ČR, z. s.

Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. reprezentoval AU3V ČR na konferenci „Celoživotní vzdělávání a práva seniorů“ v Santiago de Chile.