Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. reprezentoval AU3V ČR na konferenci „Celoživotní vzdělávání a práva seniorů“ v Santiago de Chile.

Dne 2. listopadu 2023 AU3V ČR uspořádala v rámci oslav 30. výročí svého vzniku v Senátu Parlamentu České republiky konferenci „Univerzity třetího věku jako významná součást celoživotního vzdělávání“.  Konference se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR RNDr. Miloše Vystrčila. Ten ve své zdravici zdůraznil potřebnost vzdělávání v pozdějším věku pro celou naši společnost a ocenil přínos organizace AU3V ČR pro koordinaci seniorského vzdělávání.

V termínu od 6. do 8. září 2023 pořádala asociace Zasedání členů AU3V ČR, z.s. a Valné shromáždění AU3V ČR, z.s. Prostory poskytla a organizace se tentokrát ujala Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci.