V roce 2023 slaví Asociace univerzit třetího věku třicet let od svého založení.

Na Univerzitě Pardubice proběhlo Valné shromáždění AU3V ČR z.s.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2023 proběhlo na Univerzitě Pardubice setkání členů a následně i Valné shromáždění AU3V ČR z.s.

Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. koncem listopadu reprezentoval AU3V ČR na jednáních a konferencích v Senegalu a v Gambii.