Ve středu 10. ledna 2024 přivítala Univerzita Hradec Králové první účastníky neformální části programu Valného shromáždění členů AU3V ČR, z. s.

Úvodní setkání v aule Fakulty informatiky a managementu UHK milým slovem zahájila doc. Zuzana Hromadová, proděkanka pro studijní záležitosti a akreditace Pedagogické fakulty UHK.
V rámci první přednášky provedla posluchače dlouhou cestou výstavby současného univerzitního kampusu Na Soutoku dr. Sylva Sklenářová, vedoucí archivu UHK.
Následně odborná garantka U3V UHK doc. Iva Jedličková seznámila přítomné s počátky vzniku Univerzity třetího věku na UHK. Zaměřila se na zajímavosti nejen o studujících, ale i vyučujících. Věnovala rovněž pozornost současné vzdělávací nabídce pro seniory.
Celé odpoledne završil inspirativní přednáškou s názvem „Umění neúspěchu“ prof. Josef Hynek, děkan Fakulty informatiky a managmentu UHK. S elegancí a hloubkou otevřel téma z oblasti vědy o selhání a připomněl nám všem, že neúspěch není konec cesty, ale spíše důležitým krokem, jak čerpat sílu pro další rozvoj.
Komentovaná procházka historickou částí Hradce Králové a neformální posezení ukončily program setkání toho dne. Přítomní měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ limitované výroby piva v soukromém pivovaru Hradecký Klenot a ochutnat zdejší pivní speciály.
Následující den (11. ledna 2024) Valné shromáždění členů AU3V ČR slavnostně zahájil prezident AU3V dr. Pavel Helan a přední představitelé UHK; dr. Leona Stašová, prorektorka pro zahraniční vztahy a prof. František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty.
Hlavní část čtvrtečního programu tvořily Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření AU3V ČR za rok 2023, které přednesl prezident AU3V dr. Pavel Helan. Zprávu revizní komise prezentovala Mgr. Jitka Pacltová, předsedkyně RK.
Další důležitou součástí programu byly informace členů předsednictva (doc. Pavel Švanda, Bc. Alena Bindrová,) týkající se vykazování dat v IS. Následovalo schválení rozpočtu AU3V ČR na rok 2024.
V průběhu valného shromáždění proběhly doplňující volby do předsednictva AU3V ČR. Novým členem se stal doc. Jindřich Bečvář (MFF UHK).
Další setkání členů AU3V ČR proběhne 4.–6. září 2024 ve Zlíně.