Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. se 12. dubna 2024 zúčastnil zasedání EFOS (European Federation of Older Students) na Technické univerzitě v Liberci, pořádaného Centrem dalšího vzdělávání této univerzity. Ve svém příspěvku zde prezentoval historii a činnost Asociace univerzit třetího věku České republiky.

Podrobnější informace o setkání členů evropských institucí, jež se věnují vzdělávání seniorů najdete na stránkách TUL https://tuni.tul.cz/a/tul-se-na-tri-dny-stala-centrem-evropskeho-vzdelavani-senioru-153718.html.