Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. reprezentoval AU3V ČR na konferenci „Celoživotní vzdělávání a práva seniorů“ v Santiago de Chile.

Konferenci konající se ve dnech 23.–25. listopadu 2023 v Santiago de Chile zorganizovala místní Pontificia Universidad Catolica de Chile (Pontifikální katolická univerzita v Chile) společně s Association Internationale des Universites du Troisieme Âge (AIUTA – Mezinárodní asociace univerzit třetího věku). Konala se v kampusu Oriente uvedené Pontifikální katolické univerzity. V rámci jednoho z konferenčních panelů proběhlo dne 23. listopadu veřejné zasedání výkonného výboru AIUTA, jehož je dr. Helan od roku 2022 členem. Prezident AU3V zde ve svém příspěvku „Třicáté výročí Asociace univerzit třetího věku České republiky“ informoval o působení naší asociace a završení připomenutí letošního výročí konferencí v Senátu Parlamentu ČR. Připomněl mj. účast předsedy senátu, dalších senátorů, zástupců dvou ministerstev i prezidenta AIUTY prof. Vellase a hostů ze Slovenska. Na závěr pozval přítomné na konferenci připravovanou ve spolupráci AU3V ČR a AIUTA na podzim 2025 v České republice.
Dne 24. listopadu, vzhledem k většině přítomných posluchačů pocházejících z různých zemí Latinské Ameriky, ve španělsky proneseném příspěvku nazvaném organizátory „Vysoké školy U3V“, informoval o specifikách výuky univerzit třetího věku v České republice, vázaných na univerzitní vzdělávání. V souvislosti se zaměřením konference zmínil též Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023–2025 Ministerstva práce a sociálních věcí,  který reflektuje jak důležitost vzdělávání seniorů, tak potřebnost jejich odolnosti vůči dezinformacím. V této souvislosti uvedl i zapojení členů AU3V ČR v započatém grantovém projektu Technické agentury ČR „Labyrinty kritického myšlení: zvyšování datové gramotnosti a kritického myšlení seniorů“.