Dne 2. listopadu 2023 AU3V ČR uspořádala v rámci oslav 30. výročí svého vzniku v Senátu Parlamentu České republiky konferenci „Univerzity třetího věku jako významná součást celoživotního vzdělávání“.  Konference se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR RNDr. Miloše Vystrčila. Ten ve své zdravici zdůraznil potřebnost vzdělávání v pozdějším věku pro celou naši společnost a ocenil přínos organizace AU3V ČR pro koordinaci seniorského vzdělávání.


Pozvání na konferenci přijali též předsedkyně České konference rektorů a rektorka Univerzity Karlovy  prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., předseda Rady vysokých škol a prorektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Mgr. Jiří Růžička, vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb Ministerstva práce a sociální věcí a místopředsedkyně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová a vedoucí analyticko-koncepčního oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dušan Hrstka. Tito významní hosté ve svých projevech ocenili práci asociace i jednotlivých vysokých škol v oblasti vzdělávání seniorů.

Následně přednesli příspěvky význační zahraniční hosté, prezident mezinárodní asociace univerzit třetího věku AIUTA prof. François Vellas z univerzity Capitole v Toulouse, prezidentka evropské federace seniorských studentů EFOS PhDr. Nadežda Hrapková, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě a prezidentka Asociace univerzit třetího věku na Slovensku Ing. Lucia Hrebeňárová, Ph.D. ze Žilinské univerzity v Žilině.

V odpoledním programu připomenul ve svém vystoupení prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. historii vzniku a rozvoje univerzit třetího věku i AU3V. Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy se zamyslela nad významem teologie a filozofie pro podzim života a PhDr. Jiří Hřebíček z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se podělil o zkušenosti s životním stylem seniorů v současném světě internetových médií.

Konferenci ukončil prezident AU3V ČR. Vyjádřil uspokojení, že cíl setkání, důstojně připomenout založení AU3V ČR a zamyslet se nad různými aspekty, např. kvalitou a dostupností vzdělávání seniorů v České republice, byl naplněn. Současně vyslovil přání, aby se činnost asociace nesla v duchu kolegiální spolupráce a úspěšné činnosti na univerzitní úrovni.

Po ukončení oficiálního programu mohli zájemci z řad účastníků konference vyslechnout přednášku průvodkyně Senátu o historii Valdštejnského paláce, v němž se konference odehrávala.

Fotografie si můžete prohlédnout zde (stránky senátu) nebo níže v naší galerii.

Rozhovor s prezentem AU3V ČR Pavlem Helanem v rámci konference pro Český rozhlas Plus. Začátek ve 14:18.

Malé ohlédnutí naleznete na našem kanále youtube.