Dne 8. června 2023 přijal prezident AU3V ThDr. et Mgr. Pavel Helan Th.D. společně se zástupci rektorátu Univerzity Karlovy delegaci z Moldavské republiky složenou ze zástupců parlamentu, Ministerstva práce a sociální ochrany, Ministerstva školství a výzkumu, Státní univerzity Moldavska, Populačního fondu OSN a dalších institucí.

Prezentoval hostům způsob a specifika výuky U3V v České republice a činnost i význam Asociace U3V ČR. Společně s Mgr. Lucií Valovou, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání UK, pak odpovídal na dodatečné otázky během vzájemné diskuze, v níž se moldavští hosté zajímali o další podrobnosti týkající se výuky U3V, při jejímž zavádění mají zájem inspirovat se v naší zemi. Přibližně dvouhodinové setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře.