V pondělí 24. července 2023 jsme byli hosty snídaně s Novou.

Prezident Asociace U3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. a člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy Mgr. et Mgr. David Hurný byli 24. července pozváni do studia Snídaně s Novou, aby pohovořili o univerzitě třetího věku na Univerzitě Karlově. Pavel Helan zmínil i celorepublikové působení U3V a Asociaci U3V ČR.

Záznam můžete vidět zde, rozhovor začíná od času 30:54.