Cenu za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti získaly dvě odbornice, které loni založily první mezigenerační univerzitu na Moravě. Pro Lenku Kamanovou a Kateřinu Pevnou z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU byl tento počin dlouholetým snem. „Jsem ráda, že jsme naše předchozí výzkumné a teoretické aktivity proměnily do aktivit aplikačního charakteru, které jsou prospěšné pro společnost. Těší mě, že tímto způsobem můžeme smysluplně napomáhat propojovat a sbližovat generace. Mám radost i z toho, že do výuky se aktivně zapojily všechny fakulty i vysokoškolský ústav, a máme tak příležitost veřejnosti představit univerzitu jako kompaktní celek a současně poukázat na její rozmanitost a jedinečnost," uvedla Lenka Kamanová. Obě oceněné rozvíjí oblast seniorského vzdělávání, které v roce 2019 vyústilo k založení Mezigenerační univerzity Mendelovy univerzity v Brně. Unikátní projekt podpory pozitivních vztahů mezi prarodiči a vnoučaty formou vzdělávacích aktivit rozvíjí mezigenerační dialog a posiluje vzájemnou sociální soudržnost. Celý článek si můžete přečíst zde: