Spolek baboo hlídání rozbíhá nový projekt.  V současnosti hledá chvíli aktivní seniory, kteří by se chtěli zapojit do hlídání dětí ukrajinských uprchíků a byli by ochotni tomu věnovat pár hodin času týdně.

Základní informace od organizátorů zní: "Našim cílem je vytvořit v Praze adaptační skupinu pro děti ukrajinských uprchlíků, kteří v současné době stále přicházejí do České republiky. Chceme vytvořit prostor, ve kterém se budou setkávat dvě skupiny, generace, které by mohly těžit ze vzájemné společnosti - ukrajinské děti a senioři. V roli pečovatelů senioři naleznou milou společnost, zajímavou aktivitu a v neposlední řadě možnost pomoci a zapojit se do řešení současné nelehké situace. Součástí prostoru bude i sběrné místo s dětskými potřebami. Spolupracujeme s Českobratrskou církví evangelickou, která nám taktéž laskavě poskytla prostory ve Strašnicích."