Prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. koncem listopadu reprezentoval AU3V ČR na jednáních a konferencích v Senegalu a v Gambii.

Dne 24. listopadu se poprvé a jako první zástupce České Republiky ve funkci člena výkonného výboru AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age) zúčastnil v senegalském Dakaru jejího zasedání, při němž byl mj. zvolen na další funkční období do funkce prezidenta AIUTY prof. Francois Vellas. Dne 25. listopadu pak na konferenci pořádané společně organizacemi AIUTA a africké UNITRA (Université du Troisième Age), konající se v prostorách „Muzea černých civilizací“ v Dakaru, přednesl referát na téma „Vzdělávání U3A v České republice v době pandemie: případ spolupráce a solidarity“.

Ve dnech 28.–29. listopadu se následně zúčastnil konference UNITRA v gambijském hlavním městě Banjul a přijetí účastníků konference u prezidentky UNITRA V Gambii paní Jainaba Jallow-Njie.
Viz též webové stránky AIUTA